fbpx

Logo for Facet5 ToRQ

Czym jest Facet5 ToRQ?

Facet5 ToRQ (ang. Tailored Reasoning Questionnaire, skrojony na miarę test zdolności kognitywnych) to narzędzie do pomiaru praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w pracy.

ToRQ łączy w sobie zaawansowane procesy testowania oraz potęgę osobowości w formie narzędzia oceny zdolności kognitywnych nowej generacji.

Dopiero analiza jednocześnie umiejętności i charakteru danej osoby pozwala w najdokładniejszy sposób zmierzyć jej potencjał.

 


ToRQ (ang. Tailored Reasoning Questionnaire, skrojony na miarę test zdolności kognitywnych) to narzędzie do pomiaru praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów w pracy.

ToRQ łączy w sobie zaawansowane procesy testowania oraz potęgę osobowości w formie narzędzia oceny zdolności kognitywnych nowej generacji.

Dopiero analiza jednocześnie umiejętności i charakteru danej osoby pozwala w najdokładniejszy sposób zmierzyć jej potencjał.

W skrócie:

 • ToRQ idealnie sprawdzi się w ocenie absolwentów uczelni, pracowników z mniejszym stażem oraz w programach zarządzania talentami.
 • Raporty indywidualne oraz porównujące grupy osób są łatwe do zrozumienia, czytelne i niezwykle przejrzyste.
 • Wyniki można łatwo pobrać w formie raportu zaraz po wypełnieniu kwestionariusza.

ToRQ generuje ocenę, która jest:

 • powiązana z pracą: pytania z kwestionariusza ToRQ to przykłady odzwierciedlające współczesne środowisko pracy;
 • bezpieczna: pytania kwestionariusza ToRQ są tworzone na bieżąco według ścisłych zasad. Pytania nigdy się nie powtarzają, co uniemożliwia kopiowanie lub ujawnianie odpowiedzi;
 • realistyczna: kwestionariusz ToRQ wykorzystuje procesy komputerowego testowania adaptacyjnego (ang. Computer Adaptive Test), aby dopasować pytania indywidualnie do respondenta;
 • sprawiedliwa: kwestionariusz ToRQ uwzględnia analizę czasu odpowiedzi (ang. Response Latency Analysis), aby umożliwiać rozróżnianie osób potrzebujących różnej ilości czasu na udzielenie odpowiedzi;
 • kompleksowa: kwestionariusza ToRQ można używać do oceny osób na każdym poziomie – od osób kończących szkołę (stanowiska niższego szczebla) poprzez absolwentów uczelni do osób zajmujących stanowiska kierownicze.

ToRQ Ocena i raport

ToRQ obejmuje szereg pomiarów, aby dostarczyć trafnego i wiarygodnego obrazu potencjału kognitywnego danej osoby:

 • Ogólny wynik: sumaryczny wynik w skali T bazujący na szybkości, bezbłędności i postępie w przechodzeniu do kolejnych poziomów trudności przez kandydata;
 • Szybkość: jak szybko kandydat odpowiadał na pytania w stosunku do innych kandydatów, bez względu na trafność odpowiedzi, czy poziom trudności. Pozwala ocenić cierpliwość lub umiejętność szybkiego myślenia;
 • Trafność: na ile pytań kandydat odpowiedział bezbłędnie, bez względu na szybkość czy trudność pytań.

Jak ToRQ działa

 • Składa się z 12 pytań.
 • Każde pytanie ma 4 poziomy trudności.
 • Poziom trudności jest automatycznie dostosowywany w trakcie oceny.
 • Zestawy pytań są generowane dynamicznie – a więc nigdy nie zdarzą się dwa takie same pytania.
 • Ukończenie zajmuje ok. 30 minut.