fbpx
dla PRAWNIKÓW

doradztwo, szkolenia, programy IT

STRATEGIA

usługi

LUDZIE

usługi, szkolenia, rozwiązania

LICZBY

usługi i rozwiązania

ORGANIZACJA

usługi i rozwiązania

PSYCHOMETRIA

badania osobowości i szkolenia

WYCENA USŁUG PRAWNICZYCH

szkolenia i usługi

EXCEL w KANCELARII

usługi

 

STRATEGIA BIZNESOWA
strategia biznesowa Opracowanie wizji i kierunku rozwoju.
audyt biznesowy Diagnoza strategicznej sytuacji biznesowej.
organizacja ucząca się Diagnoza zjawisk systemowych organizacji uczącej się.
benchmarking Analiza konkurencji i wnioski typu de lege ferenda dla kancelarii.
strategia kariery Analiza potencjału. Opracowanie wizji i planu rozwoju kariery.

 

 

LUDZIE w KANCELARII
relacje Usprawnianie relacji między wspólnikami.
Usprawnianie komunikacji w zespole.
Zarządzanie relacjami z klientami.
przywództwo i zarządzanie
prawnikami
Rozwój kompetencji przywódczych i menedżerskich w kancelarii.
Badania 360 dla liderów i menedżerów.
motywacja Tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych w kancelarii.
zespół Rozwój talentów w zespole.
Budowanie zespołu.
Usprawnianie komunikacji wewnętrznej.
Analizy dynamiki zespołu.
Badania kultury organizacyjnej.
rekrutacja i selekcja Prowadzenie procesu rekrutacji i rozmów.
Analizy osobowości kandydatów.

 

ORGANIZACJA KANCELARII
struktura Usprawnianie struktury organizacyjnej kancelarii.
procesy Usprawnianie procesów biznesowych.
kariera i role Ścieżki kariery dla prawników.
Podział ról i obowiązków w zespole.
Badanie dopasowania do ról w zespole.
zmiany Wprowadzanie zmian w organizacji pracy i procesów biznesowych kancelarii.

 

 

LICZBY w KANCELARII
rozliczenia wspólników Systemy podziału zysku między wspólnikami – tzw. systemy partnerskie.
analityka menedżerska Rachunkowość zarządcza i analizy.
ceny w kancelarii Zarządzanie cenami w kancelarii, optymalizacja cennika.
kalkulatory Dedykowane aplikacje lub arkusze kalkulacyjne EXCEL dla kancelarii.
wycena usług prawniczych Wycena usługi ad hoc dla kancelarii – wycena projektów prawnych.

 

 

PSYCHOMETRIA
badanie kompetencji
– rekrutacja
Badanie  kompetencji biznesowych ToRQ w toku rekrutacji.
badania dla menedżerów Diagnoza  profilu menedżerskiego i przywódczego (w tym 360).
style myślenia Badanie indywidualne stylu myślenia FRIS w biznesie (psychologia poznawcza).
osobowość w biznesie Badanie osobowości w biznesie Facet5 (Wielka Piątka).

WYCENIANIE USŁUG PRAWNICZYCH
wycena projektu klienta Prowadzenie wycen projektów lub usług w kancelariach.
optymalizacja cen / cennika Usprawnianie polityki cenowej w kancelarii.
szkolenie indywidualne – wycena usług prawniczych Szkolenie z technik ustalania wysokości wynagrodzenia kancelarii prawnej.
stawka godzinowa za usługi Ustalenie stawek godzinowych w kancelarii.

 

EXCEL – usługi
naprawa plików Excela Poprawianie błędów, usuwanie zgubionych haseł.
arkusze Excela na zamówienie Tworzenie dedykowanych arkuszy Excela, kalkulatorów, baz danych w Excelu.
analizy danych w Excelu Analizy  danych dużych zbiorów (setki tysięcy rekordów).
analizy biznesowe w Excelu Analityka efektywności biznesu – łączenie różnych źródeł danych w biznesie i zaawansowane analizy.
relacyjne bazy danych w Excel Tworzenie relacyjnych baz danych i analiz biznesowych z różnych źródeł.