WSPÓLNICY

Tomasz Sęk

wspólnik zarządzający

 • Realizuje projekty doradcze (usprawnienie zarządzania biznesem) oraz bieżące doradztwo dla wspólników zarządzających, zarządów, rad nadzorczych oraz rad i zgromadzeń wspólników kancelarii. Prowadzi także wybrane szkolenia i warsztaty w kancelariach w zakresie finansów i zarządzania.
 • Prawnik-ekonomista-menedżer. Doradca biznesowy w dziedzinie strategii, finansów, marketingu i zarządzania. Aktywny w branży usług prawniczych od 2004 roku.
 • Absolwent prestiżowego programu studiów menedżerskich MBA na IESE Business School w Barcelonie (Hiszpania) uznanego przez „The Economist” za nr 1 w Europie i nr 8 na świecie. Program obejmował swoim zakresem analizę ponad 600 studiów przypadku praktyki zarządzania i licznych projektów realizowanych w wielokulturowych zespołach.
 • Absolwent Studium Podyplomowego Zarządzania Przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor pracy dyplomowej z dziedziny zarządzania strategicznego w zakresie strategii marketingowej kancelarii prawnej.
 •  

  USŁUGI:

 • STRATEGIA BIZNESU
 • USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE
 • AUDYT i ANALIZA BIZNESU
 • WYCENIANIE USŁUG PROFESJONALNYCH
 • FINANSE FIRM USŁUG PROFESJONALNYCH
 • CONTROLLING FIRM USŁUG PROFESJONALNYCH
 • PROGRAMY DO ZARZĄDZANIA BIZNESEM
 • SYSTEMY PODZIAŁU ZYSKU WSPÓLNIKÓW FUP/PSF
 • SYSTEMY MOTYWACYJNE FUP/PSF
 • BADANIE KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I HANDLOWYCH NARZĘDZIAMI PSYCHOMETRYCZNYMI
 • BADANIA OSOBOWOŚCI W BIZNESIE
 • SZKOLENIA i WARSZTATY MENEDŻERSKIE FUP/PSF
 • INTERIM MANAGEMENT FUP/PSF

 

*FUP/PSF - firma usług profesjonalnych / professional services firm

Ryszard Sowiński

wspólnik

 • Prowadzi szkolenia marketingowe dla prawników, sesje coachingowe i mentoringowe dla wspólników zarządzających. Uczestniczy również w radach wspólników kancelarii prawnych oraz radach nadzorczych.
 • Doradca biznesowy kancelarii prawnych i podatkowych w dziedzinie marketingu prawniczego, związany z branżą usług prawniczych od 1999 roku, prawnik, doradca podatkowy (nie wykonuje zawodu).
 • Aktywny dydaktyk uniwersytecki od ponad 20 lat, obecnie profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Wykładowca w ramach zajęć aplikantów adwokackich i radcowskich  w izbach zawodowych na aplikacjach prawniczych na terenie kraju.
 • Autor rozprawy doktorskiej dotyczącej zagadnień strategicznych i podatkowych fuzji i przejęć przedsiębiorstw.
 •  

   

   

   

  USŁUGI:

 • STRATEGIA MARKETINGOWA KANCELARII PRAWNEJ
 • COACHING i MENTORING BIZNESOWY i MARKETINGOWY
 • RADA NADZORCZA / RADA WSPÓLNIKÓW
 • BADANIE KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I HANDLOWYCH NARZĘDZIAMI PSYCHOMETRYCZNYMI
 • SZKOLENIA Z MARKETINGU USŁUG PRAWNICZYCH

BRANŻA PRAWNICZA - NASZA DOMENA DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria prawna to złożony system zbudowany z wielu elementów, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Dostrzegamy tę złożoność i rekomendujemy rozwiązania uwzględniające wszystkie elementy tego systemu.

Jeśli nie widzimy wartości dla Klienta w prowadzeniu projektu, sami rezygnujemy ze współpracy.

Droga do doskonałości nie ma końca. Za sukces uważamy wykonanie zadania lepiej, niż zrobiliśmy to poprzednio.

Tworzymy użyteczne rozwiązania wnosząc wartość do biznesu klientów.

Doświadczenie prawnicze i menedżerskie zdobyte w kancelariach prawnych daje nam głęboki wgląd w wyzwania stojące przed naszymi Klientami.

Ustawicznie szkolimy się, trzymamy rękę na pulsie światowych i krajowych trendów, prowadzimy badania i tworzymy publikacje. Ta wiedza służy naszym Klientom.

Prowadzenie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy eksperckiej, które modelem jest bardzo zbliżone do kancelarii prawnej, daje nam możliwość sprawdzenia innowacyjnych rozwiązań przed wdrożeniem ich naszym klientom.

Filozofia działania

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE

CIĄGŁE DOSKONALENIE

BADANIA I ROZWÓJ

PARTNERSTWO

PRAGMATYZM

REFERENCJE UDOSTĘPNIAMY NA ŻYCZENIE
 • "Działalność NAVEO jako konsultantów dostarcza obszerną wiązkę wartości dla klienta w postaci wiedzy eksperckiej, praktycznego doradztwa, proponowania kreatywnych i nowatorskich rozwiązań."

  Partner zarządzający, Kancelaria adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu
 • "Realizacja przyjętej strategii przyniosła realne korzyści finansowe w postaci wzrostu przychodów oraz ukierunkowała działania wszystkich zatrudnionych w kancelarii osób i zwiększyła ich motywację."

  Partner, Kancelaria radców prawnych w Poznaniu
 • "Dzięki wsparciu konsultantów NAVEO staliśmy się lepiej zorganizowaną firmą prawniczą oraz posiadamy plany dalszych usprawnień na najbliższe lata."

  Partner, Kancelaria radców prawnych w Poznaniu