WSPÓLNICY

Tomasz Sęk

IESE MBA, wspólnik zarządzający

 • Realizuje projekty doradcze oraz bieżące doradztwo dla wspólników zarządzających, zarządów, rad nadzorczych oraz rad wspólników kancelarii. Prowadzi także wybrane szkolenia i warsztaty w kancelariach.
 • Prawnik-ekonomista, menedżer. Doradca biznesowy w dziedzinie strategii i architektury biznesowej, finansów, marketingu i zarządzania. Związany z branżą usług prawniczych od 2004 roku.
 • Absolwent prestiżowego programu studiów menedżerskich MBA na IESE Business School w Barcelonie (Hiszpania) uznanego przez „The Economist” za nr 1 w Europie i nr 8 na świecie. Program obejmował swoim zakresem analizę ponad 600 studiów przypadku praktyki zarządzania i licznych projektów realizowanych w wielokulturowych zespołach.
 • Absolwent Studium Podyplomowego Zarządzania Przedsiębiorstwami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor pracy dyplomowej z dziedziny zarządzania strategicznego w zakresie strategii marketingowej kancelarii prawnej.

Ryszard Sowiński

DR HAB. PROF. WSB, wspólnik

 • Prowadzi szkolenia biznesowe, sesje mentoringowe dla wspólników zarządzających. Uczestniczy również w radach wspólników kancelarii prawnych oraz radach nadzorczych.
 • Doradca biznesowy kancelarii prawnych i podatkowych w dziedzinie strategii, marketingu i zarządzania, związany z branżą usług prawniczych od 1999 roku, menedżer, prawnik, doradca podatkowy (nie wykonuje zawodu).
 • Autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu usług prawniczych NowoczesnaKancelaria.pl, prowadzonego nieprzerwanie od 2010 roku.
 • Aktywny dydaktyk uniwersytecki od ponad 20 lat, obecnie profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Wykładowca w ramach zajęć aplikantów adwokackich i radcowskich  w izbach zawodowych na aplikacjach prawniczych na terenie kraju.
 • Autor rozprawy doktorskiej dotyczącej zagadnień strategicznych i podatkowych fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

BRANŻA PRAWNICZA - NASZA DOMENA DZIAŁALNOŚCI

Kancelaria prawna to złożony system zbudowany z wielu elementów, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Dostrzegamy tę złożoność i rekomendujemy rozwiązania uwzględniające wszystkie elementy tego systemu.

Jeśli nie widzimy wartości dla Klienta w prowadzeniu projektu, sami rezygnujemy ze współpracy.

Droga do doskonałości nie ma końca. Za sukces uważamy wykonanie zadania lepiej, niż zrobiliśmy to poprzednio.

Tworzymy użyteczne rozwiązania wnosząc wartość do biznesu klientów.

Doświadczenie prawnicze i menedżerskie zdobyte w kancelariach prawnych daje nam głęboki wgląd w wyzwania stojące przed naszymi Klientami.

Ustawicznie szkolimy się, trzymamy rękę na pulsie światowych i krajowych trendów, prowadzimy badania i tworzymy publikacje. Ta wiedza służy naszym Klientom.

Prowadzenie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy eksperckiej, które modelem jest bardzo zbliżone do kancelarii prawnej, daje nam możliwość sprawdzenia innowacyjnych rozwiązań przed wdrożeniem ich naszym klientom.

Filozofia działania

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE

CIĄGŁE DOSKONALENIE

BADANIA I ROZWÓJ

PARTNERSTWO

PRAGMATYZM

KLIENCI O NAS - REFERENCJE UDOSTĘPNIAMY NA ŻYCZENIE
 • "Działalność NAVEO jako konsultantów dostarcza obszerną wiązkę wartości dla klienta w postaci wiedzy eksperckiej, praktycznego doradztwa, proponowania kreatywnych i nowatorskich rozwiązań."

  Partner zarządzający, Kancelaria adwokatów i radców prawnych we Wrocławiu
 • "Realizacja przyjętej strategii przyniosła realne korzyści finansowe w postaci wzrostu przychodów oraz ukierunkowała działania wszystkich zatrudnionych w kancelarii osób i zwiększyła ich motywację."

  Partner, Kancelaria radców prawnych w Poznaniu
 • "Efekty współpracy z prof. Sowińskim są wymierne i bardzo konkretne, a nasza kancelaria z bardzo dobrymi efektami realizuje przyjętą strategię. Współpraca z prof. Sowińskim, również z uwagi na jego osobiste walory, wysoką kulturę i szczerość jest wyjątkowym doświadczeniem."

  Adwokat - Wspólnik Zarządzający, Kancelaria adwokatów i radców prawnych w Katowicach
 • "Przekazywane nam wiadomości mają kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania i rozwoju kancelarii prawniczej. Dlatego doceniając znaczenie usług świadczonych przez Pana dr hab. Ryszarda Sowińskiego, gorąco polecamy je innym Kancelariom."

  Wspólnik, Kancelaria adwokatów i radców prawnych w Krakowie
 • "Dzięki wsparciu konsultantów NAVEO staliśmy się lepiej zorganizowaną firmą prawniczą oraz posiadamy plany dalszych usprawnień na najbliższe lata."

  Partner, Kancelaria radców prawnych w Poznaniu