Jak stosować wyższe stawki za usługi kancelarii?

Jak wyceniać zlecenia?

Jak rozmawiać z klientami o pieniądzach?

Czy klienci zaakceptują wyższe stawki?

"Cena usług jest uznawana za ważne kryterium wyboru prawnika.
Empiryczne badania rynku prawniczego w Polsce wskazują, że nie jest to kryterium najważniejsze.

W toku doradztwa dla kancelarii dostrzegamy, że wiele z nich stosuje stawki nieoptymalne dla swojej działalności. Odbija się to na osiąganych wynikach finansowych. Jest wiele przyczyn tego zjawiska.

Na szkoleniu m.in.:
- omówimy kryteria podejmowania decyzji przy wyborze prawnika,
- przećwiczymy wycenę zlecenia,
- wskażemy jak efektywnie rozmawiać z klientami o stawkach.

Ryszard Sowiński

Prowadzący szkolenie
Wspólnik Naveo Sowiński i Sęk,
Prof. WSB


Program szkolenia: 
  • 15:15  Start.
  • 15:30  Wpływ wysokości stawki na dochody właściciela kancelarii.
  •            Sposoby rozliczeń z klientami kancelarii.
  •            Czynniki, które powinieneś uwzględnić przy wycenianiu zleceń.
  •            Warsztat: wycena pojedynczego zlecenia dla klienta.
  • 17:00 Przerwa kawowa.
  • 17:15 Psychologiczne czynniki w rozmowie z klientem o pieniądzach.
  •            Jak przedstawiać klientowi wysokość wynagrodzenia?
  •            Warsztat: rozmowa z klientem o wysokości wynagrodzenia.
  • 19:30 Zakończenie.


Szczegółowe informacje:
Termin:

09.11.2017 r., godz. 15:15 - 19:30

Miejsce:

Q Hotel Grand Cru Gdańsk ul. Rycerska 11, 80-882 Gdańsk

Prowadzący:

dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB,

wspólnik w Naveo Sowiński i Sęk sp.j.

Inwestycja:

1845 zł brutto (1500 zł netto + 23% VAT) za osobę

Dodatkowe informacje:

uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia

organizator zapewnia serwis kawowy

Zgłoszenia