fbpx

Czym jest profil Facet5?

Model Facet5 powstał na podstawie współczesnej teorii osobowości opartej na cechach, co sprawia, że generowane w nim dane są wiarygodne i wartościowe.

Profil Facet5 zwięźle opisuje osobowość danej osoby. Obejmuje on pięć głównych elementów składowych (aspektów Facet5) osobowości, następnie dzielących się na 13 podaspektów.

Wszystkie aspekty występują u każdego z nas, lecz na różnym poziomie – wysokość tego poziomu (wynik) zależy od osobistych preferencji i przekonań danej osoby. Dopiero schemat wyników w poszczególnych aspektach przekłada się na ogólny obraz czyjejś osobowości.

Z tego względu nie ma czegoś takiego jak dobry lub zły profil.

Facet5 to nie egzamin, który można zdać lub nie, lecz profil osobowości – często zwanym również kwestionariuszem lub skalą osobowości.


Aspekty mierzone przez Facet5:

WOLA

Determinacja
Wewnętrzne dążenie do angażowania się we własne idee

Konfrontacja
Wewnętrzna potrzeba konfrontowania spraw, kiedy się pojawiają

Niezależność
Skłonność do podążania swoją własną drogą

ENERGIA

Witalność
Widoczny entuzjazm i energia

Towarzyskość
Zainteresowanie przebywaniem z innymi ludźmi

Zdolność adaptacji
Angażowanie innych w Twoje przemyślenia

UCZUCIOWOŚĆ

Altruizm
Stawianie interesów innych na pierwszym miejscu

Wsparcie
Zawsze stara się zrozumieć innych

Zaufanie
Skłonność do zakładania, że ludzie mają dobre intencje

KONTROLA

Dyscyplina
Osobiste zorganizowanie oraz planowanie

Odpowiedzialność
Potrzeba przejmowania osobistej odpowiedzialności

EMOCJONALNOŚĆ

Napięcie
Ogólny poziom napięcia lub stresu

Obawa
Zachowywanie ostrożności i nieokazywanie przesadnego optymizmu

Jak to działa?


Krok 1 – kwestionariusz

Mierzymy osobowość w oparciu o kwestionariusz online. Obejmuje on 106 pytań, a jego wypełnienie zajmuje ok. 20 minut. Jest dostępny w 33 wersjach językowych. Odpowiedzi są następnie porównywane do grupy podobnych osób (tzw. grupa normatywna). Później dla każdego aspektu i podaspektu wyliczany jest wynik na skali stenowej. To właśnie te wyniki umieszczane są w profilu Facet5.

Krok 2 – profil

Raport dotyczący profilu jest dostępny do pobrania z systemu Facet5 przez akredytowanego specjalistę od razu po wypełnieniu kwestionariusza. Zawarte w nim wnioski i dane pomagają nam zrozumieć, na ile nasza osobowość jest podobna do osobowości innych osób – a także jakie aspekty czynią nas wyjątkowymi. Raporty są dostępne w wielu językach.

Pamiętaj, nie istnieją dobre ani złe odpowiedzi. Facet5 to nie egzamin, który możesz zdać lub nie.

Krok 3 – omówienie

Pełną interpretację i omówienie profilu przeprowadza akredytowany specjalista Facet5. Omówienie daje szansę osobie profilowanej wyruszyć w podróż w głąb swojej osobowości w celu lepszego zrozumienia swoich preferencji. Specjalista pomaga takiej osobie zinterpretować informacje wynikające z profilu w użyteczny sposób.